Pro Vás FunClub
Spřáteluju jen blogy o koních !

ZZVJ

25. března 2010 v 10:29 | →Karčivál ... ♥ |  Jezdectví

Okruhy otázek

1. Jakou zkratku má mezinárodní jezdecké federace?
FEI
2. Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
Česká jezdecká federace (ČJF)
3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly jezdeckého sportu
4. Které zkoušky zahrňuje soutěž všestrannosti?
První den drezůra, druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross country), třetí den parkur
5. Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku?
Do "L" 20x40, vyšší 20x60
6. Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval
7. Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Koni se při skákání dává železná tyčka a v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané!
8. Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží?
Ve 4 letech, OH nejdříve v 7 letech
9. Jaké skoky musí být na opracovišti na závodech?
Nejméně jedna překážka výšková a jedna šířková
10. Jaké může být stáří jezdce pokud startuje za juniory?
14 - 18 let
11. Jaké jsou výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
ZM-90cm
Z-100cm
ZL-110cm
L-120cm
S-130cm
ST-140cm
T-150cm
TT-160cm
12. Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
Poboření překážky - 4 trestné body
Neposlušnost - 3 trestné body
Pád jezdce, koně nebo obou - vyloučení
13. Co je to martingal a k čemu slouží?
Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží. V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen. Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišník
14. Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku?
Boty - vysoké, s hladkou podrážkou, bez tkaniček, zpevňující lýtko
Kalhoty - dlouhé, elastické, zastrčené do bot (jezdecké kalhoty - rajtky)
Helma - pro juniory tříbodové uchycení
15. Jaké druhy nánosníků znáš?
Hanoverský, anglický, mexický, kombinovaný
16. Popiš uzdečku a uzdu?
Uzdečka: zátylník, lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, udidlo, otěže
Uzda: zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž
17. Popiš sedlo s jeho doplňky?
Sedlo:přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky
Doplňky: podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník
18. Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
Zvony, bandáže, kamaše, "okopávačka", kožíšek na podbřišníku proti odírání, gumové kroužky (na udidle)
19. Popiš vodění a předvádění koně?
Vodění: s vedením koně se setkáváme praktickykaždý den, vedeme koně na uzdečce (ohlávce) po jeho levé straně.
Předvádění: koně předvádíme na závodech nebo výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10m v kroku, točí doprava, asi 35m klus, zastaví, čeká na povel k odejití, odchází v kroku.
20. Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní?
Kolika, schvácení kopyt, černá zástava moči, zánět horních cest dýchacích, zánět pouzdra šlachového, rakovina kopyt, hřebčí nákaza, svrab, chřipka
21. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
Helma (pro juniory s tříbodovým uchycením), jezdecké boty, rukavice
22. Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
v kroku: 80 - 100cm
v klusu:120 - 140cm
23. Jakou funkci má vnější otěž?
Je vedoucí, vede koně po kruhu
24. Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci?
Maximálně 3 koně, na silnici s držíme vpravo, řídit potah je povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu
25. Vsvětli pojem "chod" a "ruch" koně?
Chod: krok, klus, cval
Ruch:určité tempo v chodu (krátký, střední, prodloužený)
26. Co je to "akce"?
Způsob předvádění (předních) nohou (nízká, vysoká)
27. Popiš správný sed jezdce?
Pevný, pružný, uvolněný, prošlápnuté paty, přiložené holeně, sedět v nejhlubší části sedla, narovnaný, dívat se dopředu, paže přiložené k tělu, ruka v pěst, přímka - ucho, rameno, kyčel, pata
28. Jaké znáš pomocné otěže?
Pevný martingal, chambon, průvlečky, pevná vyvazovací otěž, vyvazovací gumy, gogue
29. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně?
Základní: sed, holeň, ruka
Vedlejší: hlas, bičík, ostruhy
30. Na které straně skoku se umisťuje červený a bílý praporek?
Červený: pravá strana
Bílý: levá strana
31. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Jezdeckou licenci
32. Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Helma (tříbodové uchycení), jezdecké sako, bílá košile a kravata, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty
33. Jakou ústroj musí mít jezdec na drezúrní soutěž?
Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty
34. Vyjmenuj několi zásad bezpečí při práci ve stáji?
Ke koni přistupujeme klidně, rozhodně, oslovíme jej, nechodit k ležícímu koni (výjimka kůň nemocný), před čištěním a krmením uvázat (volné stání)
35. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině?
Cvičitel nebo trenér
36. V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ?
Ve 12 letech
37. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu
38. Jaké znáš základní barvy koně?
Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakáč
39. Co jsou vrozené odznaky u koní?
Na hlavě: kvítek, hvězda, nosní pruh, lysina, šňupka, mléčná huba, lucerna
Na končetinách: korunka, spěnka, patka, nadspěnkový kloub, vysoko bílá
40. Co jsou získané odznaky u koní?
Výžehy: dusíkem (bílé) nebo železem
Odznak hříběcí: v sedlové poloze (č. okresu, pořadové číslo)
Odznak chovu nebo hřebčína: na stehně nebo žuchvě
41. Popis koně?
popis koníka


42. Ošetření koně před výcvikem a po výcviku?
Načesat hřívu a ocas, kartáčem vyčistit celého koně, houbičkou otřít oči a nozdry, před jízdou i po jízdě vyčistit kopyta
43. Základní krmivo pro koně?
Rostlinné, živočišné, minerální, jadrné, objemné
Objemná krmiva: seno, sláma, zelená píce
Živočišná krmiva: sušené mléko, živočišné mléko
Minerální krmiva: liz krmné soli
Jadrná krmiva: oves, ječmen, kukuřice
44. Napájení koní?
Používáme zdravotně nezávadnou vodu, teplota asi 10 - 12 C, denní potřeba 40 - 60 l vody na den (závisí na stáří, pracovním výkonu a počasí)
45. Úrazy koní a jejich ošetření?
Otlaky a zduření: chladit, jakmile se ztratí potírat mastí
Zakutí (podkovák poškodí škáru kopytní): jodová tinktura
Rány: dobře vydesinfikovat, pokud je to větší zranění zavoláme veterináře (přeočkování proti tetanu)
Krvácení: zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Nášlap (proniknutí cizího tělesa do kopyta): vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Zášlap (druhou končetinou): desinfekce, elastický obvaz
46. Zlozvyky koní?
Hodinaření, klkání, tkalcování, hrabání, kopání
47. Nemoci koní a jejich léčení?
Kolika...
Zchvácení kopyt...
Černá zástava moče...
Zánět horních cest dýchacích...
Hniloba kopyt...
Chřipka...
Tetanus...
48. Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření?
Kování:6 - 8 týdnů (dle potřeby)
Druhy podkov: paantoflice, zámková, ozubová
Bílá čára - citlivá - zakutí
49. Penalizace v terénní zkoušce v čase?
Za pád na překážce na úseku B - 60 trestných bodů
Za pád na trati mimo překážku - 0 trestných bodů
50. Základní typy překážek v parkuru?
Vodní příkop - šířkový
Kolmý skok - výškový
Oxer - výškošířkový
Ostatní - dablebar, triplebar, vějíř, zeď, bulfinč, viadukt
51. Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru?
Štafetové skákání, kostýmové skákání, volba překážek (dráhy), mini maxi, bariérové skákání, postupná obtížnost, dvoufázové skákání
52. Jak postupujeme při podávání protestu na závodech?
Protest může podávat pouze trenér nebo vedoucí družstva, písemně + 200Kč. Pokud rozhodčí rozhodne, že byl protest oprávněný, změní výsledky a vrátí 200Kč, pokud byl protest neoprávněný, peníze propadají.
53. Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinaci?
1 cvalový: 7,5m
2 cvalový: 10,5m
3 cvalový: 14m
4 cvalový: 17,5m
5 cvalový: 21m
54. Chyby při vedení koně na kruhu?
Dívá se ven, záď utíká ven z kruhu, kůň padá po pleci ven z kruhu
55. Co je to mimochod?
Následující sled při mimochodu - LZ+LP, PZ+PP
56. Jaký je nohosledv kroku, klusu a ve cvalu?
Krok: LZ, LP, PZ, PP (4 údery)
Klus: LZ+PP, PZ+LP (2 údery)
Cval:(na pravou ruku) LZ, LP+PZ, PP (3 údery)
57. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce?
Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy
58. Úloha komisaře na opracovišti?
Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodové uchycení, maximální délka biče 75cm, šporny jen tupý konec směrem dolů - 3,5cm
59. Jak provedeme přechod v zastavení?
Zasednutí, ztiuhnutí v kříži, stisknutí kolen a holení, nakonec poloviční zádrž
60. Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou?
Sbor rozhodčích a veterinář
61. Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
37,5 - 38 C
62. Kolik má dospělý kůň zubů?
Klisna: 36
Hřebec:40
63. Kolik potřebuje dospělý kůň vody?
40 - 60 l (záleží na stáří, zátěži, počasí)
64. Co je to velký kruh a jaký má průměr?
Je to cvik, který se používá na jízdárně a má průměr 20m
65. První pomoc při zlomeninách a bezvědomí?
Zlomeniny:Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfikujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem
Bezvědomí: Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

Přeju Ti hodně štěstí při učení otázek =0*

Kopíruj jen se zrojem !
Vše jsem psala vlastroručně z otázek co mám doma a ještě jse to dávala pracně do barviček =)
To platí i pro SB ! xDD
Omlouvám se kdyžtak za chyby a hrubky =D
Ale moc jsem se snažila =))
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Závodíš ?

Ano 29.8% (14)
Občas 14.9% (7)
Ne 55.3% (26)

Komentáře

1 Wéé** Wéé** | Web | 25. března 2010 v 10:33 | Reagovat

Jsi nemocná tak rychle na můj blog.Jestli ne tak se přihlas do SONC nebo SONB dik♥ sorry za reklamu

2 Nikís twoje SB :* Nikís twoje SB :* | Web | 25. března 2010 v 11:14 | Reagovat

díky..taky se mi ty fotky líbí :-D a díky za otázky..určitě je budu někdy potřebovat;-)

3 Horsik- tvoje SB =) Horsik- tvoje SB =) | Web | 25. března 2010 v 13:39 | Reagovat

Ty otázky jsou supr :-)

4 huculka100 - Tvoje sbíško :)) huculka100 - Tvoje sbíško :)) | Web | 25. března 2010 v 13:47 | Reagovat

Fíha dobrý ale asi by jsem se to nenaučila jsem si to přečetla něco vím dávno něco ne ale z toho co jsem nevěděla jsem si zapamatovala jen to že kůň má klisna má 36 zubů a hřebec 40 :-D

5 Bajka Bajka | Web | 25. března 2010 v 13:59 | Reagovat

Už si Tě jdeme přidat ... Jen vytvořím graficky kartičky kam affíky budu dělit =) Poté si Tě hned přidáme

6 holky-od-koniku holky-od-koniku | 25. března 2010 v 14:05 | Reagovat

Promiň ale jsme Bajka & Kikikna ... Bajka to je jen jedna z nás :-(

7 Vrbylietty Vrbylietty | E-mail | Web | 20. září 2017 v 23:46 | Reagovat

online loans - http://loansvtna.org/
a fast payday loan <a href=http://loansvtna.org/>pay day loans</a> ’

8 Blopsteema Blopsteema | E-mail | Web | 21. září 2017 v 23:24 | Reagovat

home loans for bad credit
<a href="http://loansvtna.org/">best payday loans</a>
car title loan
<a href=http://loansvtna.org/>best payday loans</a> ’

9 HhhjThaste HhhjThaste | E-mail | Web | 22. září 2017 v 2:54 | Reagovat

no fax payday loans direct lenders
<a href="http://personalacrb.org/">apply personal loan</a>
500 cash payday loan
<a href=http://personalacrb.org/>best personal loans</a> ’

10 BvbnKeyday BvbnKeyday | E-mail | Web | 22. září 2017 v 2:54 | Reagovat

capital finance one payday loans
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday loans</a>
bad credit no payday loan
<a href=http://paydayhhkl.org/>bad credit payday loans</a> ’

11 Scrbscothe Scrbscothe | E-mail | Web | 22. září 2017 v 23:02 | Reagovat

rx cialis low price
<a href="http://cialisofkl.com/">online cialis</a>
cialis online purchase
<a href=http://cialisofkl.com/>generic cialis</a> ’

12 Vqvqasype Vqvqasype | E-mail | Web | 24. září 2017 v 19:18 | Reagovat

order cialis professional
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis for sale in canada
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

13 Ffvggaigue Ffvggaigue | E-mail | Web | 24. září 2017 v 19:32 | Reagovat

best price for cialis
<a href="http://veucialis.com/">cialis online</a>
cialis online generic
<a href=http://veucialis.com/>cialis online</a> ’

14 FsvSmapse FsvSmapse | E-mail | Web | 25. září 2017 v 0:56 | Reagovat

cialis 20 mg dosage
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a>
cialis tadalafil india
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

15 BhnjRoothe BhnjRoothe | E-mail | Web | 25. září 2017 v 20:02 | Reagovat

online generic viagra
<a href="http://viagracekan.com/">viagra</a>
viagra sale
<a href=http://viagracekan.com/>generic viagra</a> ’

16 Lewfhplund Lewfhplund | E-mail | Web | 26. září 2017 v 1:52 | Reagovat

viagra brand for sale
<a href="https://viagrawasdc.com/">generic viagra</a>
viagra over the counter
<a href="https://viagrawasdc.com/">buy viagra</a> ’

17 DrvpbFloony DrvpbFloony | E-mail | Web | 27. září 2017 v 5:57 | Reagovat

viagra pharmacy online - http://viagraonszb.com/
viagra pills online <a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a> ’

18 Fvthsidorse Fvthsidorse | E-mail | Web | 29. září 2017 v 5:58 | Reagovat

applying for payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loan</a>
loan interest calculator
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance loans</a> ’

19 vwqeKeyday vwqeKeyday | E-mail | Web | 30. září 2017 v 17:21 | Reagovat

online cash loans
<a href="https://installmentloanvelam.com">installment loan</a>
online payday loans with
<a href=https://installmentloanvelam.com>get installment loan</a> ’

20 JtnbvbThaste JtnbvbThaste | E-mail | Web | 18. října 2017 v 22:28 | Reagovat

debt consolidation home loan
<a href="https://paydaycnrs.net/">payday loans online</a>
get loan bad credit
<a href=https://paydaycnrs.net/>bad credit payday loans</a> ’

21 Ldbgcherly Ldbgcherly | E-mail | Web | 31. října 2017 v 22:47 | Reagovat

axcess payday loans - https://cashcevth.com
payday cash loan <a href=https://cashcevth.com>instant payday loans</a> ’

22 Ffnhhjxdisela Ffnhhjxdisela | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 0:20 | Reagovat

credit loans
<a href="https://cashecbya.com">instant payday loans</a>
bad credit debt consolidation internet payday loan
<a href=https://cashecbya.com>cash advance</a> ’

23 LssdvdExergy LssdvdExergy | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 0:05 | Reagovat

how much is viagra
http://canadiannowv.com/
buy real viagra online
<a href=http://canadiannowv.com/>viagra online without prescription</a>

24 Kdbccfomica Kdbccfomica | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 12:47 | Reagovat

cash advance payday loans online http://paydayloansonlinenow.us.com/
loan calculators <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>payday loans direct lenders</a>

25 JthasgwThaste JthasgwThaste | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 17:09 | Reagovat

bad credit installment loans
<a href="https://cashadvancevtg.com/">payday cash loan</a>
advance cash loan payday payroll
<a href=https://cashadvancevtg.com/>payday day loans</a>

26 Dsbgidorse Dsbgidorse | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 21:31 | Reagovat

payday loan
<a href="https://paydayploansonline.org/">payday loans online direct lenders only</a>
get fast cash
<a href="https://paydayploansonline.org/">payday advance loans</a>

27 JbsxxThaste JbsxxThaste | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 23:19 | Reagovat

instant loans for bad credit
<a href="https://quickkiinstallmentloans.org/">same day payday loans</a>
quick loan lenders
<a href=https://quickkiinstallmentloans.org/>payday loan online</a>

28 Dnbcidorse Dnbcidorse | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 10:21 | Reagovat

apple payday loan
<a href="https://paydaynnoo.org/">pay day loan</a>
az laws payday loans
<a href="https://paydaynnoo.org/">easy loans</a>

29 Dmdidorse Dmdidorse | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 21:45 | Reagovat

what is a payday loan
<a href="https://installmentokmloan.com/">personal loans</a>
need loan
<a href="https://installmentokmloan.com/">online payday loan</a>

30 JnxvThaste JnxvThaste | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 2:55 | Reagovat

personal loans for people with bad credit
<a href="https://personalnaeloan.com/">pay day loan</a>
approval payday loan
<a href=https://personalnaeloan.com/>best payday loans</a>

31 FdnSmapse FdnSmapse | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 11:57 | Reagovat

cialis for daily use
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis online pharmacy
<a href="http://cialisoakdm.com/">buy cialis generic</a> ’

32 VecThaste VecThaste | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 13:52 | Reagovat

cash advance online
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">payday day loans</a>
account now payday loan
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>online payday loan</a>

33 LssdvdExergy LssdvdExergy | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 16:15 | Reagovat

cheap viagra canada
http://viasergeneric.com/
buy viagra online canada
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra pills</a> OK’

34 VecuAcroto VecuAcroto | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 11:18 | Reagovat

viagra price comparison
<a href=http://viasergeneric.com/>buy viagra</a>
generic viagra reviews
<a href="http://viasergeneric.com/">buy cheap viagra</a>  OK’

35 BrvsThaste BrvsThaste | E-mail | Web | 4. února 2018 v 10:20 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">payday loans bad credit</a>
payday loan online <a href=https://onlineloan.us.org/>online payday loans</a>

36 PsaBioda PsaBioda | E-mail | Web | 10. února 2018 v 20:57 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">business plan outline</a>
pay someone to do my report for university
https://writebusinessplanatb.org/ - business plan writers

37 GbcFlubs GbcFlubs | E-mail | Web | 19. února 2018 v 21:15 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">online payday loan</a>
quick loans for bad credit <a href="https://loanonline.us.org/">online loans</a>
OK’

38 Dvsquozy Dvsquozy | E-mail | Web | 28. února 2018 v 14:58 | Reagovat

order viagra online without a prescripti
<a href=http://cheaperectilepills.com/>generic viagra</a>
cheapest brand viagra
<a href="http://cheaperectilepills.com/">cheap erectile pills</a> OK’

39 LmmFloony LmmFloony | E-mail | Web | 21. března 2018 v 4:21 | Reagovat

viagra brand name
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra</a>
online purchase viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra</a> OK’

40 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 14:34 | Reagovat

ranitidine 150 mg

41 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:15 | Reagovat

ranitidine 300 mg

42 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 14:16 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

43 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 17:30 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

44 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 20:41 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

45 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication | E-mail | Web | 30. března 2018 v 23:52 | Reagovat

mobic meloxicam medication

46 Brdguefe Brdguefe | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 23:28 | Reagovat

A nasal wash can be helpful for removing mucus from the nose. cheap generic viagra online <a href="http://viagra-onlinenas.com/">best place to buy viagra online</a> online viagra order <a href=http://viagra-onlinenas.com/>buy viagra online usa</a>  Hypothyroidism also known as underactive thyroid is a condition in which the thyroid gland produces an insufficient amount of the hormones that help regulate weight, energy, and mood. OK’

47 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 12:19 | Reagovat

cerotti smettere di fumare forum

48 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 16:11 | Reagovat

per smettere di fumare consigli

49 bgfguefe bgfguefe | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 5:53 | Reagovat

viagra online <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra uk sales</a> discount viagra <a href=http://loviagraosn.com/#>buy viagra online no prescription</a> OK’

50 fdwamode fdwamode | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 23:55 | Reagovat

viagra suppliers <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra</a> online viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra</a>

51 iosamode iosamode | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 0:49 | Reagovat

cheap herbal viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra price</a> cheapest viagra cheap viagra

52 btdamode btdamode | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 15:08 | Reagovat

get viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra for sale</a> online pharmacy viagra cheap viagra

53 dbaBailt dbaBailt | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 23:50 | Reagovat

mail order viagra <a href="http://download4os.com/#">buy cheap viagra online uk</a> no prescription viagra <a href=http://download4os.com/#>viagra canada pharmacy</a>

54 nsafPseurn nsafPseurn | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 1:49 | Reagovat

https://ttsitworldwide.com/
no credit check personal loans <a href="https://ttsitworldwide.com/">payday loan in nevada</a>

55 bsfenugh bsfenugh | E-mail | Web | 3. května 2018 v 2:25 | Reagovat

cheap viagra 100mg <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra</a> how to use viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra generic</a>

56 dvssheshy dvssheshy | E-mail | Web | 3. května 2018 v 3:36 | Reagovat

tadalafil tablets <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil dosage</a> tadalafil generic <a href="http://cialisovnnc.com/#">cheapest cialis</a>

57 vplKenurn vplKenurn | E-mail | Web | 8. května 2018 v 16:56 | Reagovat

viagra online no prescription <a href="http://canadiannowv.com/#">what is viagra used for</a> side effects viagra <a href="http://canadiannowv.com/#">safe generic viagra</a>

58 bdcInvofe bdcInvofe | E-mail | Web | 18. května 2018 v 6:28 | Reagovat

cash advance del amo <a href="https://mobilleaderapply.com/">quick loans</a> discover card fee for cash advance <a href=https://mobilleaderapply.com/>payday loans online</a>

59 bsdenugh bsdenugh | E-mail | Web | 18. května 2018 v 22:27 | Reagovat

Toxic foot syndrome - the odiferous feet found mostly on those found down or the homeless. review sites personally visit a pharmacy before approving for <a href="http://viagrajoili.com/#">viagra on line</a> from Canada to gain your trust. Diabetes affects the circulation to your feet and the tiny blood vessels in your eyes.,Mercury Nunes E 1 , Cavaco A, Carvalho C. Take the time to shop around when you want to <a href=http://viagrajoili.com/#>viagra online cheap</a> s from your local pharmacy for personal service. They also improve survival after a heart attack., In cancers elsewhere in the body, three malignant properties differentiate benign tumors from malignant forms of cancer: benign tumors are self-limited and do not invade or metastasize. http://viagrajoili.com/ Severity: How bad is the symptom?

60 ploEmugs ploEmugs | E-mail | Web | 7. června 2018 v 18:06 | Reagovat

generic viagra 100mg <a href="http://menedkkr.com/#">online viagra</a> order generic viagra <a href="http://menedkkr.com/#">buy viagra</a>

61 bfienugh bfienugh | E-mail | Web | 8. června 2018 v 1:32 | Reagovat

side effects of viagra <a href="http://viagraocns.com/#">buy viagra online no prescription</a> viagra brand <a href=http://viagraocns.com/#>viagra samples</a>

62 nnsenugh nnsenugh | E-mail | Web | 9. června 2018 v 18:57 | Reagovat

buy online viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">buy viagra</a> viagra samples <a href=https://aluixnetwork.com/>viagra spam</a>

63 nfgenugh nfgenugh | E-mail | Web | 11. června 2018 v 7:24 | Reagovat

viagra substitute <a href="http://mo-basta.org">order viagra</a> viagra dosage <a href=http://mo-basta.org>alternative viagra</a>

64 xbcEmugs xbcEmugs | E-mail | Web | 11. června 2018 v 18:31 | Reagovat

all online payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">loan online</a> instant personal loan <a href="https://onlineloan.us.org">online loans</a>

65 bsdEmugs bsdEmugs | E-mail | Web | 12. června 2018 v 19:07 | Reagovat

buy viagra new york <a href="http://emtpartsstore.com/">teva generic viagra</a> buying viagra <a href="http://emtpartsstore.com">viagra online</a>

66 bsdenugh bsdenugh | E-mail | Web | 13. června 2018 v 5:07 | Reagovat

small payday loans <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">cash advance</a> american payday loans inc <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>bad credit payday loans</a>

67 bthEmugs bthEmugs | E-mail | Web | 15. června 2018 v 4:30 | Reagovat

loans no credit check <a href="https://onlineloan.us.org">online payday loans</a> payday loan cash advance <a href="https://onlineloan.us.org">online loan</a>

68 jjjEmugs jjjEmugs | E-mail | Web | 16. června 2018 v 3:13 | Reagovat

payday loan no credit check <a href="https://payday-loans.us.org">loans online</a> bad credit payday loans in <a href="https://payday-loans.us.org">loans online</a>

69 lllfally lllfally | E-mail | Web | 16. června 2018 v 10:54 | Reagovat

generic viagra soft tabs <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> viagra pills</a> generic viagra <a href=http://genericonlineviaqra.com> viagra samples</a>

70 nffGuept nffGuept | E-mail | Web | 26. června 2018 v 6:25 | Reagovat

discount generic viagra <a href="http://loviagraosn.com/">viagra cheap</a> viagra patent expiration date <a href="http://loviagraosn.com/">order viagra online</a>

71 bsfenugh bsfenugh | E-mail | Web | 30. června 2018 v 11:27 | Reagovat

tadalafil 20mg <a href="http://gocialisgjb.com/">cialis 20 mg</a> what is tadalafil <a href=http://gocialisgjb.com/>cialis soft</a>

72 rhhcoows rhhcoows | E-mail | Web | 30. června 2018 v 18:24 | Reagovat

what is tadalafil <a href="http://cialisotjs.com/">cheap cialis</a> tadalafil online <a href="http://cialisotjs.com/">cialis without a prescription</a>

73 dhcenugh dhcenugh | E-mail | Web | 3. července 2018 v 11:20 | Reagovat

generic viagra rx <a href="http://viagapharmaked.com/">generic viagra online</a> viagra samples <a href=http://viagapharmaked.com/>best place to buy generic viagra online</a>

74 nsxcrags nsxcrags | E-mail | Web | 30. července 2018 v 5:50 | Reagovat

cialis price <a href="https://www.fundeconp.org/#">cialis online no prescription</a> order cialis online <a href=https://www.fundeconp.org/#>tadalafil citrate</a>

75 byhReisa byhReisa | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 4:06 | Reagovat

cheapest viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra no prescription</a> new viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">buy cheap viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama